irisink

Iris Salamé

Artist, adventurist and passionate traveler gathering inspiration through traveling and international cultures which influences my style.

Coming from a small town near Barcelona, by the sea side. Nowadays based between South Africa and Spain.

I have an affinity for Sacred Geometry, mandalas, women, geometric shapes and even combining them all in one.

Artista, aventurera i viatgera apassionada recollint inspiració a través dels viatges i cultures internacionals i que influeixen en el meu estil.
Procedent d'un petit poble de la costa proper a Barcelona. Però en l'actualitat visquent entre l'Àfrica del sud i Espanya.

Tinc afinitat per Geometria Oculta, mandales, dones, formes geomètriques i fins i tot combinant-les totes en una.

IRISINK és el fruit de vivències, experiències, errors i reflexions que han desembocat en un aprenentatge constant al llarg dels anys. Amb el cor i la ment oberts.

 

Una actitud envers la vida que ha creat un univers que s'expressa amb línies, cercles, punts, geometries, convergències, divergències, unions i ànima.

 

Fusions que es plasmen en paper i en molts altres suports: texits, parets, fustes,el cos humà... esdevenint finalment en un producte artesanal i en la proposta d'un estil de vida més ètic, allunyant-se del consum massificat.

 

Natura, emocions, tinta, alegria, animals, art, tristesa, detall, flors, cares, imaginació... tots ells són l'essència de l'univers IRISINK.

IRISINK is the result of lived experiences, vivencies, mistakes and thoughts that have led to a continuous learning throughout the years. With an open mind and heart.
 
An attitude towards life that created a universe that is expressed with lines, circles, dots, geometry, convergences, divergences, unions and soul.
 
Fusions translated into paper and in many other media: fabrics, walls, wood, human body ... finally becoming a handmade product and the proposal of a more ethical lifestyle, away from the mass consumption.
 
Nature, emotions, ink, joy, animals, art, sadness, detail, flowers, faces, imagination ... all of them are the essence of IRISINK's universe.

Iris Salamé

irisinkinfo@gmail.com

© 2017 IrisSalame. All Rights Reserved.

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon
  • White Pinterest Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now